in Uncategorized

El aprendizaje en línea en la encrucijada: automatización o empoderamiento (Tony Bates)

http://cent.uji.es/octeto/node/4477

Un mal resum (el vaig fer jo) d’un article de Tony Bates tan interessant com tots els seus. Diria que el dilema que descriu Bates no ho és sols de la tecnologia educativa, sinó que recorre la informàtica des de la seva reinvenció en els anys seixanta del segle passat: substituir el treball humà (John McCarthy, intel·ligència artificial) o ampliar les nostres capacitats (Douglas Engelbart, augmentation). Vg. What the Dormouse Said.

Write a Comment

Comment