La vista cansada

Una microcultura personal.

Carles Bellver Torlà

Analista de tecnologia educativa en la Universitat Jaume I de Castelló.

Escriptor amateur. Autor d’alguns experiments i d’un centenar de relats breus, publicats en una sèrie de reculls.

Temes

  • Educació.
  • Tecnologia, informàtica, programació.
  • Creativitat, escriptura, literatura.
  • Filosofia, història, ciències.
  • Tot.

Llibres