Solemnitats

2017-05-20 #

“Solemne cloenda” —dues vegades en una setmana— de sengles activitats per a estudiants de secundària relacionades amb les matemàtiques. Autoritats i escenaris. Protocol. Aquesta mena de ritus pseudoacadèmics (o paraacadèmics) denoten al meu entendre:

  1. Greus mancances afectives.
  2. Complex d’inferioritat davant d’altres pràctiques socials.
  3. Ganes de donar-se importància.
  4. Primitivisme moral.