2017-03-10 #

El rector ens acaba d’anomenar “personal de serveis burocràtics” en una circular. M’ha arribat a l’ànima i he pensat uns segons en Max Weber.