2017-03-01 #

L’estadística és sovint una forma de pensament màgic.