2016-10-13 #

Crec que no he llegit mai Bob Dylan seriosament. Leonard Cohen sí.