La vista cansada

Una microcultura personal.

2016-10-13 #

Crec que no he llegit mai Bob Dylan seriosament. Leonard Cohen sí.