2016-04-17 #

Anit vaig somniar el tigre, desmillorat però encara temible. El del final d’Un cel nou i una terra nova.