2016-02-07 #

Lo maté porque era de Vinaroz.

—Max Aub, Crímenes ejemplares. Més breu que el del dinosaure.