2016-02-05 #

Els diners són com el fem: no són bons si no s’escampen.

—Francis Bacon [Quote Investigator]