2015-10-21 #

La —necessària— suspensió de la incredulitat (Coleridge) i el realisme com a discapacitat: una psicopatologia que afebleix la imaginació.