2015-09-11 #

El sumatori de son d’un autobús urbà.