2015-07-24 #

Per a Plató cada individu és un tripartit. Per a Stevenson tothom som una república.