2015-07-17 #

Em sap greu haver-vos-ho de dir, però la teologia ha progressat de bon tros més que l’ateisme els darrers segles.