2014-11-20 #

Fa trenta-nou anys ens vam despertar amb la notícia que no hi havia escola per la gràcia de Déu.