2014-09-11 #

Concís, el mèdium veu un dia clar al cor de pedra de la nit.

Pere Gimferrer, pròleg a l’Obra poètica completa de Joan Perucho.