La qualitat dels pinsos

2004-02-18 #

L’any passat, en una revisió rutinària, els metges de la mútua em van descobrir que tinc l’estructura genètica d’un porc espí. Els resultats de les anàlisis, em deien, són inequívocs, i m’en­senyaven uns llargs llistats de xifres que no po­dien esperar pas que entengués. Evidentment vaig demanar una segona opinió, una tercera i una altra encara. Cada especialista que vaig con­sultar va ratificar el diagnòstic. L’origen del tras­torn, tanmateix, els era desconegut. Algun va atribuir-lo a les hormones o a les carns dubtoses que d’un temps ençà s’introdueixen en els pinsos.

El pitjor de tot és que ara en la Seguretat Social ja no em volen atendre i he hagut de buscar una clíni­ca veterinària de pagament.